Rafał Maciejewski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia ukończył w 2015 roku broniąc pracę magisterską pod kierunkiem prof. zw. dr.hab. Pawła Wilińskiego w Katedrze Postępowania Karnego. W 2013 roku zajął I miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z Postępowania Karnego zorganizowanym przez Uniwersytet w Białymstoku.

W 2018 roku zdał egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Ukończył aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu.
Zdobyte doświadczenie zawodowe zawdzięcza kilkuletniej współpracy z kancelariami adwokackimi na terenie Poznania.

Zawodowo interesuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa karnego i cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa procesowego.

Poza pracą zawodową angażuje się pro bono we wsparcie fundacji pro-zwierzęcych, reprezentując je w sprawach o przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt.

Kontakt:
mail: r.maciejewski@kt-adwokaci.pl
mob: 508 266 324